Archiwizacja danych czy jest ci potrzebna?

archiwizacja danych Archiwizacja danych – wykorzystanie Event Sourcing i Optimistic Concurrent Control do ochrony danych

Archiwizacja danych wady i zalety.
archiwizacja danych Rewizor GT

archiwizacja danych Archiwizacja danych to proces przekształcania danych hissztachetycznych w wersję, która może być dostępna i wykorzystywana przez innych użytkowników. W przypadku dużych zbiorów danych, archiwizacja danych staje się wyzwaniem. Dobry pakiet VBA jak Infor z klasami WMI i ADO oferuje kilka korzyści w stosunku do robienia tego ręcznie. Użycie tych klas oznacza, że nie trzeba mieć dużego doświadczenia w programowaniu lub znajomości baz danych, aby przekonwertować dane do formatu VBA. Istnieje również wiele innych korzyści, które wykraczają poza zakres tego artykułu.

Archiwizacja danych czym jest Backup danych?

VBA, jak już powiedzieliśmy powyżej, jest wirtualną maszyną VBScript. Działa na wierzchu serwera Windows i można te VBScripts zainstalować w dowolnym serwerze webowym, który wspiera Active X lub Java. Jedną z korzyści z zastosowania VBA w archiwizacji danych jest to, że pozwala na bardzo drobnoziarnisty strumień danych strumieniowych. Za pomocą VBA można łatwo wyodrębnić dane do jednego pliku. Dane będą przechowywane w sposób zorientowany obiektowo, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp za pomocą kodu Visual Basic lub VB Script.

To jest plustem i minusem przy umowie na archiwizacja danych firm księgowych.

Oprócz możliwości strumieniowego przesyłania danych można dla każdego typu aktywów wykorzystać oddzielne okno w języku VBScript. Typami aktywów mogą być dane aplikacji, elementy robocze lub dane zawarte w innych magazynach lub serwerach. Dla każdego typu aktywów można wykorzystać oddzielne okno i w ten sposób zgrupować je według typu. Dzięki zgrupowaniu danych w jednym oknie, będziesz mógł przeglądać dane z dowolnego miejsca programu. Następnie będziesz mógł łatwo wyodrębnić wszystkie dane z tych okien.

Archiwizacja danych z programów księgowych czy jest bezpieczna tworzenie danych zapasowych?

Kolejną zaletą VBA jest funkcja event sourcing, która pozwala na dystrybucję zdarzeń w hurtowni danych w postaci drobnoziarnistego strumienia. Event sourcing pozwala na uruchomienie wielu wersji tego samego zdarzenia źródła danych. Odbywa się to poprzez otwarcie połączenia z instancją aplikacji źródłowej, a następnie uruchomienie jej kopii jako różnych aplikacji. Z event sourcing, masz elastyczność, aby uruchomić wiele kopii aplikacji jako pojedynczą aplikację i mieć je aktualizować w czasie rzeczywistym. To jest to, co jest potrzebne w sytuacjach, gdy masz drobnoziarnisty strumień danych o zdarzeniach, a także możliwość łatwego zbierania i sortowania danych w efektywny sposób.

Ostatni krok w event sourcingu polega na wykorzystaniu wbudowanego menedżera. Wbudowany menedżer utworzy dziennik aplikacji zawierający listę wszystkich obiektów, które są powiązane ze sklepem lub serwerem. Lista ta jest podzielona na aplikację źródłową i docelową, a następnie uporządkowana według ID aplikacji źródłowej i docelowej.

Kiedy pozyskiwanie zdarzeń jest połączone z możliwością użycia optymistycznej kontroli współbieżności, tworzysz potężne narzędzie, które pozwoli Twojemu zespołowi na bardziej efektywne zarządzanie współbieżnością w systemie. Optymistyczna kontrola współbieżności pogłębi zadania w kroku Event Sourcing o jeden poziom, zapewniając, że wszystkie wiadomości otrzymane przez menedżera zdarzeń przejdą przez serię pól wyboru, zanim zostaną wysłane do kolejki komunikatów. Gwarantuje to, że menedżer zdarzeń wyśle tylko jeden komunikat do kolejki komunikatów dla każdej możliwej kombinacji aplikacji źródłowej i docelowej, która znajduje się w bazie danych. Kolejka komunikatów roześle następnie wszystkie otrzymane komunikaty do wszystkich procesów aplikacji. Możesz następnie użyć kolejki komunikatów do wyzwalania akcji, które chciałbyś podjąć na podstawie zebranych danych.

Archiwizacja danych z programów księgowych plusy z tworzenie danych zapasowych dla małych firm.

Jak widać, użycie event sourcing w połączeniu z optymistyczną kontrolą współbieżności tworzy kolejne potężne narzędzie. Po wykonaniu tego zadania, pozostaje nam ostatni krok – zebranie wszystkich danych do bazy danych lub innego tego typu dokumentu. W następnej części przyjrzymy się, jak zaimplementować drobnoziarniste przetwarzanie strumieniowe, aby przejąć całą tę pracę i ułatwić sobie dostęp do danych.

Do następnego razu… Bawcie się dobrze i bądźcie bezpieczni! Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza dyskusja na temat archiwizacji danych w środowiskach, w których główny system operacyjny i aplikacje korzystają z osobnego okna dla logów. Jeszcze raz dziękuję za lekturę i do zobaczenia na forum Data Mart.

Dane adresowe:

Akte Archiwizacja danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 61 665 06 06
kom: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora

Author: akte

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.